ABC – 2011 5. kārta – Smuku muiža

Varat iezīmēt savus līkloāus RouteGadget programmā un apskatīt etapu laikus Splitbrowser programmā, kā arī ir vienkārši rezultāti šeit.

Un vēlreiz visi kopā Osim:
“Daudz baltu dieniņu Laimiņa dodi,
…”

🙂