Telpu orientēšanās sacensības 🗓 🗺

18.02.2023., Saldus vidusskola (mazā ēka – Cieceres iela 6)
Reģistrēties sacensībām / Pieteiktie dalībnieki
4.03.2023., Saldus vidusskola (lielā ēka – Rozentāla iela 19)

Reģistrēties sacensībām / Pieteiktie dalībnieki
11.03.2023., Saldus pamatskola (Lielā iela 31/35)

Reģistrēties sacensībām / Pieteiktie dalībnieki

Organizatori:
Jaunsardze, OK Saldus
Galvenais tiesnesis – Ainars Mankus t.29255744
Starta tiesnesis Jānis Pūpols

Programma:
Ierašanās no 10:30
Brīvais starts no 11:00 – 13:00 divās distancēs

Pieteikšanās: tiešsaitēuz 1. kārtu līdz 17. februāra plkst. 12:00 (lai būtu iespējams sagatavot nepieciešamo karšu skaitu) vai pēc tam sacensību dienā starta vietā (šajā gadījumā organizatori negarantē dalībniekiem kartes)
Dalība jāpiesaka uz katru kārtu atsevišķi!

Grupas:
S16, V16 – 2007. g. dzimušie un jaunāki
S21, V21 – bez vecuma ierobežojuma
S40, V40 – 1983. g. dzimušie un vecāki

Sacensību norise:
Pirms starta dalībnieki nedrīkst atrasties ēkas daļās, kuras norobežotas ar marķējošo lentu.
Dalība sacensībās tikai maiņas (vēlams – sporta) apavos!
Visiem dalībniekiem jāveic 2 telpu orientēšanās pavēles distances. Sacensību vērtēšana notiks summējot abu distanču rezultātus. Distancē būs izvietoti labirinti un norobežojumi, veidoti no marķēšanas lentes – MARĶĒJUMU ŠĶĒRSOT KATEGORISKI AIZLIEGTS! Distancē atradīsies sacensību tiesneši, kas fiksēs noteikumu neievērošanu un attiecīgā dalībnieka rezultāts tiks anulēts.
Pēc finiša sacensību kartes jānodod finiša tiesnesim un tās varēs saņemt pēc starta slēgšanas.

Elektroniskā atzīmēšanās sistēma: SportIdent. Dalībnieki, kuriem ir personīgā SportIdent karte, tās numurs jāuzrāda pieteikumā. Pārējiem dalībniekiem tiks piešķirtas SI kartes uz sacensību laiku.

Dalības maksa:
SV16 – 2.00 €
Pārējām grupām – 4.00 €
Jaunsargiem – bez maksas

Citi noteikumi:

  • Piesakoties sacensībām tu piekrīti, ka iespējams vari tikt fotografēts un attēli var tikt izmantoti sacensību norises atspoguļošanai sociālajos tīklos vai tīmekļvietnē.
  • Piesakoties sacensībām tu uzņemies pilnu atbildību par savu veselības stāvokli sacensību laikā.