Telpu orientēšanās sacensības 2020 🗓 🗺

11.01.2020., Saldus Mākslas un Mūzikas skola
Rezultāti / Etapi – 1. distance ; 2. distance / Karte – 1. distance ; 2. distance / Foto ©Līva

2.02.2020., Saldus vidusskola (lielā ēka – Rozentāla iela 19)
Rezultāti / Etapi – 1. distance ; 2. distance / Karte – 1. distance ; 2. distance / Foto ©Annija

9.02.2020., Saldus vidusskola (mazā ēka – Cieceres iela 6)
Rezultāti / Etapi – 1. distance ; 2. distance / Karte – 1. distance ; 2. distance / Foto ©Annija

KOPVĒRTĒJUMS PĒC 2 KĀRTĀM

Organizatori:
Jaunsardze, OK Saldus
Galvenais tiesnesis – Ainars Mankus t.29255744
Starta tiesnesis Dainis Priedītis, Jānis Pūpols

Programma:
Ierašanās no 15:30
Brīvais starts no 16:00 – 18:00 divās distancēs
Kārtas apbalvošana – 18:20 (pēc 3. kārtas – kopvērtējuma apbalvošana)

Pieteikšanās: Tiešsaitē šeit – līdz katras kārtas iepriekšējās dienas vakara 19:00 (lai būtu iespējams sagatavot nepieciešamo karšu skaitu) vai sacensību dienā starta vietā (šajā gadījumā organizatori negarantē dalībniekiem kartes)

Grupas:
S16, V16 – 2003. g. dzimušie un jaunāki
S21, V21 – bez vecuma ierobežojuma
S40, V40 – 1979. g. dzimušie un vecāki

Sacensību norise:
Pirms starta dalībnieki nedrīkst atrasties ēkas daļās, kuras norobežotas ar marķējošo lentu.
Dalība sacensībās tikai maiņas (vēlams – sporta) apavos!
Visiem dalībniekiem jāveic 2 telpu orientēšanās pavēles distances. Sacensību vērtēšana notiks summējot abu distanču rezultātus. Distancē būs izvietoti labirinti un norobežojumi, veidoti no marķēšanas lentes – MARĶĒJUMU ŠĶĒRSOT KATEGORISKI AIZLIEGTS! Distancē atradīsies sacensību tiesneši, kas fiksēs noteikumu neievērošanu un attiecīgā dalībnieka rezultāts tiks anulēts.
Pēc finiša sacensību kartes jānodod finiša tiesnesim un tās varēs saņemt pēc starta slēgšanas.

Elektroniskā atzīmēšanās sistēma: SportIdent. Dalībnieki, kuriem ir personīgā SportIdent karte, tās numurs jāuzrāda pieteikumā. Pārējiem dalībniekiem tiks piešķirtas SI kartes uz sacensību laiku.

Dalības maksa:
SV16 – 1.00 €
Pārējām grupām – 2.00 €
Jaunsargiem – bez maksas